Легализация на документи се извършва от съответните министерства на територията на Република България в гр. София. Ние бихме могли да съдействаме на гражданите, които се нуждаят от тази услуга.

Предоставяме заверка на подписа на преводача за извършени преводи от български преводач.

Предлагаме заверка на документи във всички посолства и министерства на територията на Република България.