Офис
Варна, България
9000
бул. Съборни 7, ет.2
Тел./Факс: +359 52 633 632, +359 879 633 632
Имейл: info@maximalife.eu
Управител: Юлия Манолова / +359 889 466 440