<!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

Извършваме писмени, жестомимични и устни преводи (симултанни, консекутивни).

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на документи от България за чужбина.

ЗАВЕРКА на подписа на преводача на извършени преводи от български преводач.

ЗАВЕРКА на документи във всички посолства и министерства на територията на Република България

Предлагаме преводи и легализация на официални документи, юридически, икономически, медицински, технически и други видове текстове. Преводачите, които се ангажират относно преводите с някоя от по-горе описаната терминология обикновено са квалифицирани в същата преводаческа област, освен езиково и професионално.